Videnskabelige manuskripter

Få et review og et kvalitetstjek af dit videnskabelige arbejde

Forsøgene er i hus og litteratursøgningen er done!

Du mangler "bare" at sammenfatte dit videnskabelige arbejde i et manuskript

At skrive videnskabelige manuskripter er noget helt andet end at skrive bøger. Der er krav til manuskriptets udformning, sproglige tydelighed og præcision samt gennemsigtighed af både data, databehandling og arbejdets økonomiske grundlag (funding). Metoderne skal være koncist forklaret og skal samtidigt indeholde alle relevante informationer, som kan guide en videnskabelig arbejder andetsteds til at replicere dine forsøg. Dertil kommer, at al den anvendte og argumenterende baggrundsviden, der beskrives i manuskriptet, skal underbygges med relevante og lødige referencer. Endelig udføres hele dette arbejde oftest med tungen lige i munden på et andet sprog end ens modersmål, typisk engelsk. 

Det er med andre ord en lige så stor opgave, at sammenskrive sit videnskabelige arbejde i et manuskript, som det var at udføre forsøgene og læse litteraturen på området.

Få hjælp til dit videnskabelig manuskript

Jeg har stor publiceringserfaring af videnskabelige manuskripter, og det er et arbejde, som jeg holder særligt af. Du kan se en oversigt over mine egne publikationer her. Derfor tager jeg med stor interesse imod opgaver af videnskabelig karakter.

Nedenfor kan du se typer af videnskabelige manuskripter, som jeg umiddelbart kan hjælpe dig med. Falder dit manuskript dog udenfor disse områder, er du velkommen til at kontakte mig for en vurdering af, om det er en opgave jeg kan hjælpe dig med. Du får altid en ærlig udmelding om mit kompetenceniveau i forhold til din specifikke opgave. 

Akademiske opgaver

Nærmer deadlinen for aflevering sig, og har du virkelig brug for en gennemlæsning først? Jeg korrekturlæser specialer, bachelor -og andre akademiske opgaver. Jeg forholder mig til om din tekst fremstår skarp og tydelig og om du formidler dine pointer forståeligt. Jeg kigger på dine figurer og tabeller, og vurderer om de er illustrerende for din tekst. Jeg hjælper dig desuden med at tilrette teksten i det omfang, som du har behov for, og jeg gennemtjekker dine data, hvis du ønsker det.

Jeg har en bred erfaring i at korrekturlæse og rådgive omring akademiske opgaver, og jeg har desuden selv skrevet et pænt antal af dem efterhånden. Du får derfor konstruktiv og professionel hjælp med dit projekt.

studierabat på hjælp til akademiske opgaver og videnskabelige manuskripter

Opnå studierabat ved fremvisning af gyldigt studiekort.

Videnskabelige artikler

Jeg hjælper dig med at opsætte og redigere manuskriptet til din videnskabelige artikel, så det lever op til de krav, det pågældende tidskrift stiller til deres forfattere. Er du i tvivl om hvilke krav, der gælder for det tidskrift, som du påtænker at indsende dit arbejde til, kan du ofte finde tidskriftets egne vejledninger på dets hjemmeside under 'author guidelines'. 

Jeg forholder mig især til manuskriptets indhold og påpeger områder, der har behov for uddybning/ præcisering, så manuskriptet lettere glider igennem reviewprocessen. Se i øvrigt mere nedenfor.

Fagbøger

Har du skrevet et kapitel til en fagbog eller måske en hel bog? Det kan være en god ide, at få korrekturlæst din tekst af andre end dig selv. Særligt med fagbøger, er det en fordel at få professionel rådgivning omkring bogen, da du som forfatter skal stå inde for bogens lødighed.

Som Ph.D. er jeg erfaren i at publicere fagstof. Jeg kan læse dit manuskript med konstruktivt kritiske øjne, der fanger eventuelle områder, hvor din faglighed uberettiget stilles i tvivl, blot fordi teksten måske ikke er skarp nok. Jeg tjekker dine kilder, og forholder mig desuden til om bogens layout og opsætning formidler bogens emne på en letforståelig måde.

Videnskabelig manuskripter kan være underlagt særlige regler

Vær opmærksom på, at der for videnskabelige manuskripter kan forekomme særlige regler, der afholder mig fra at hjælpe dig med dit manuskript. Se hvilke opgaver jeg kan og ikke kan hjælpe dig med på listen nedenfor.

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

  • Jeg kan hjælpe dig med at strukturere dit manuskripts layout, opsætning og indhold, så det lever op til forfatterkravene hos det pågældende tidsskrift, du påtænker at indsende dit manuskript til, eller så din opgave lever op til institutionens krav til din opgave.
  • Jeg korrekturlæser dit danske eller engelske (britisk og USA) manuskript og tilretter grammatik samt stave -og  kommateringsfejl.
  • Jeg påpeger indviklede sætninger, der kan forvirre en læser, og i nogle tilfælde kommer jeg med ændringsforslag.
  • Jeg påpeger desuden områder i dit manuskript, som en potentiel review'er/ underviser vil stille spørgsmålstegn ved, og hjælper dig med at præcisere dem.
  • Jeg kan, hvis du ønsker det, gennemgå dine data og forholde mig til valget af dine statistiske analyser.
  • Jeg forholder mig til god videnskabelig praksis og ansvarlig forskning, og identificerer eventuelle aspekter i dit manuskript, der har brug for en uddybning eller en klarificering i forhold til disse områder.

Hvad kan jeg ikke hjælpe dig med?

  • Jeg kan ikke yde assistance med videnskabelige manuskripter, der er underlagt en fortrolighedsklagsul. Dette gælder eksempelvis indenfor visse forskningsområder, der har med udvikling, patentering eller lægemiddelfremstilling at gøre. Vær sikker på, at du overholder eventuelle regelsæt, som kan være forbundet med ejerretten af dine data, inden du kontakter mig. FrobbieStories påtager sig ikke ansvaret for eventuelle brud med regler, j.v.f. ovenstående scenarier.
  • Jeg tilbyder ikke ghostwriting af videnskabelige manuskripter, da dette er i modstrid med ansvarlig forskning og kan i værste fald karakteriseres som svindel. Du skal selv udforme manuskriptets første udkast samt indarbejde mine rettelser og ændringsforslag. Jeg hjælper dig naturligvis gerne med det videre arbejde med manuskriptet, hvis du har brug for det. Min assistance afhænger helt af dit behov for hjælp. Mit skriftlige arbejde med dit manuskript bør desuden nævnes i afsnittet 'Acknowledgements' af hensyn til forskningsarbejdets gennemsigtighed. Du behøver ikke at anføre Frobbiestories. Det er nok, at nævne mit navn.
  • Jeg er god til at sætte mig ind i emner, der ikke er relateret til min egen forskningserfaring, men jeg kan i visse tilfælde vælge, at frasige mig hele eller dele af en opgave, hvis jeg synes, at området ligger for langt fra mit kompetenceniveau.

Priser for hjælp til videnskabelige manuskripter 

Min assistance i forbindelse med videnskabelige manuskripter afregnes efter opgavens omfang. Prisen afhænger eksempelvis af om du blot har brug for en basal korrekturlæsning eller i højere grad ønsker en støttende hånd igennem hele dit skriveprojekt. Se detaljer nedenfor.


Korrekturlæsning

En basal korrekturlæsning afregnes med 0,25 kr. per ord. 

En grundigere tilrening af din tekst med et kig på læseflow, læsevenlighed og layout i tillæg til den generelle korrekturlæsning afregnes med 0,35 kr. per ord.

Du kan læse mere om korrekturlæsning her.


Rådgivning

Har du i større omfang brug for en rådgivende og hjælpende hånd til udfærdigelse eller redigering af dit manuskript, afregnes dette på timebasis. Du har mulighed for at købe en enkelt time i første omgang, hvis du er i tvivl om hvor stort dit behov for hjælp er. Har du derefter brug for yderligere assistance, kan du tilkøbe rådgivning på timebasis eller du kan investere i et klippekort til 10 timers rådgivning, hvorved du opnår rabat. 

Timepris: 1015 kr.

Klippekort* til 10 timers rådgivning (á 1 times varighed): 9200 kr.

**Klippekortet kan anvendes til alle rådgivende ydelser på www.frobbiestories.com. Klippekortet kan ikke overdrages, og ubrugte klip kan ikke refunderes. Læs i øvrigt de udvidede handelsbetingelser.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide om jeg kan hjælpe dig med dit manuskript.

Kontakt mig

Følg med i nye bogudgivelser og andre nyheder fra FrobbieStories

Følg mig på Facebook 

Følg forfatter C. T. Frobenius på Facebook